כשאומרים כושר קרבי, מיד חושבים על צבא, גיוס ולוחמה במדים.
אבל קרבות מתחוללים גם אצל אזרחים מהשורה, ילדים ומבוגרים, נשים וגברים.

אנו רואים כושר קרבי כעל היכולת המנטאלית להילחם. לעמוד על עקרונות, להגדיר גבולות ולהמשיך בקרב למרות הקושי, העייפות, הכאב, ובדרך כלל שלושתם יחד.

שרירים אינם מבטיחים רוח לחימה.
השינוי המנטאלי מאזרח שאינו יודע להגן על עצמו, לאדם שישיב מלחמה , חשוב יותר משרירים מנופחים.

כושר קרבי