Urban Vikings

תחילת דרכו של נדב באומנויות הלחימה היתה במכון "לחימה משולבת" בנתניה, אומנות לחימה המשלבת בין קראטה שוטוקאן לאגרוף תאילנדי. לאחר מכן בילה נדב במחנה אימונים בתאילנד, שם שיפשף את האגרוף התאילנדי שלו פעמיים ביום עם אלוף עולם לשעבר.
תמונת מדריך.jpg
תאילנדי.png
 

עם נדב מאמנים מדריכים צעירים בקבוצות הילדים והנוער.

מדריכים אלו הינם תלמידים ותיקים במועדון, ונמצאים בשלבים שונים בהכשרתם המקצועית והפורמאלית.

תעודת-מדריך.png
בחזרתו לארץ בשנת 2006 נכנס נדב לעולם הקרב מגע וטכניקות ההגנה העצמית, והצטרף לאימפקט בשנת 2007.
כיום נדב הוא סטודנט לפסיכולוגיה ותקשורת, משלב את תחום אומנויות הלחימה עם העבודה בעולם הפרסום.